Годишен план за дейността - изтегли  

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ учебната 2023/2024 година - изтегли 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА „Д-р Тодора Миладинова“ за учебната 2023/2024 година - изтегли 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА за учебната 2023/2024 година - изтегли 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова” град Рила за периода от 2020 / 2024 година - изтегли 

Форми на обучение и педагогическо взаимодействие в Общинска Детска Градина "Д-р Тодора Миладинова", град Рила - изтегли 

Joomla SEF URLs by Artio