В детската градина работи един високо квалифициран екип от педагогически специалисти  и непедагогически персонал.

Той  се състои от 21 човека от които:

9 педагогически специалисти- 1 директор, 8 учители;

2 медицински сестри;

6 помощник възпитатели;

5 непедагогически персонал – счетоводител, домакин, огняр готвач и помощник готвач;

Поименен състав на длъжностите:

Директор: Иванка Миткова Тахтаджийска

Старши учители:

 1. Камелия Герасимова Стоянова
 2. Християния Димитрова Ортакчийска
 3. Александра Михайлова Цветкова
 4. Димитрина Йорданова Стоичкова –Христова
 5. Спаска Николова Спасова
 6. Виктория Йорданова Величкова
 7. Виолета Илиева Гецова
 8. Надя Йорданова Николова

 

Медицински сестри:

 1. Елена Александрова Михайлова
 2.  Вършинка Николова Костова

Помощник-възпитатели:

 1. Елеонора Павлова Дудолова
 2. Гергана Димитрова Иванова
 3. Славка Станоева Шаламанова
 4. Латинка Иванова Костадинова

Домакин:

Василка Асенова Иванова

Огняр и поддръжка:

Симеон Михайлов Мотикарски

Готвачи:

Николина Миланова Евтимова

 

Комисии и екипи:

За даренията:

Председател: Камелия Герасимова Стоянова – старши учител

Членове: Василка Александрова Тодорова – счетоводител

                  Гергана Димитрова Иванова – помощник-възпитател

За хигиената:

Председател: Елена Александрова Михайлова – мед. сестра на здравен кабинет

Членове: Гергана Александрова Шаркова – мед. сестра в яслена група

                 Вършинка Николова Костова – мед. сестра в яслена група

Координиращ екип, на основание чл.7, ал.1,2,3,4 от Наредба за приобщаващо образование от 04.11.2016г., който организира и координира процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата.

Координатор: Християния Димитрова Ортакчийска – детски учител

Членове: Димитрина Йорданова Стоичкова-Христова – детски учител

                  Александра Михайлова Цветкова – старши учител

Екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП:

Председател: Димитрина Йорданова Стоичкова- Христова – детски учител

   Членове:  Емилия Крекманова – логопед от

                     Ана Филипова – психолог от

                     Гергана Владимирова – ресурсен учител от                       

Joomla SEF URLs by Artio