В детската градина работи един високо квалифициран екип от педагогически специалисти  и непедагогически персонал.

Той  се състои от 21 човека от които:

9 педагогически специалисти- 1 директор, 8 учители;

2 медицински сестри;

6 помощник възпитатели;

5 непедагогически персонал – счетоводител, домакин, огняр готвач и помощник готвач;

Поименен състав на длъжностите:

Директор: Иванка Миткова Тахтаджийска

Старши учители:

 1. Юлия  Николова Горова  
 2. Камелия Герасимова Стоянова
 3. Елка Богомилова Маринова
 4. Йорданка Стоименова Лазарова   
 5. Християния Димитрова Ортакчийска
 6. Александра Михайлова Цветкова

Учители в детска градина:

 1. Спаска Николова Спасова
 2. Димитрина Йорданова Стоичкова –Христова

Медицински сестри:

 1. Елена Александрова Михайлова

Помощник-възпитатели:

 1. Елеонора Павлова Дудолова
 2. Гергана Димитрова Иванова
 3. Славка Станоева Шаламанова
 4. Райна Николова Бачева
 5. Латинка Иванова Костадинова
 6. Виктория Йорданова Величкова

Домакин:

Василка Асенова Иванова

Огняр и поддръжка:

Симеон Михайлов Мотикарски

Готвачи:

Николина Миланова Евтимова

Веселина Спасова Стефанова

Комисии и екипи:

За даренията:

Председател: Камелия Герасимова Стоянова – старши учител

Членове: Василка Александрова Тодорова – счетоводител

                  Гергана Димитрова Иванова – помощник-възпитател

За хигиената:

Председател: Елена Александрова Михайлова – мед. сестра на здравен кабинет

Членове: Гергана Александрова Шаркова – мед. сестра в яслена група

                 Вършинка Николова Костова – мед. сестра в яслена група

Координиращ екип, на основание чл.7, ал.1,2,3,4 от Наредба за приобщаващо образование от 04.11.2016г., който организира и координира процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата.

Координатор: Християния Димитрова Ортакчийска – детски учител

Членове: Димитрина Йорданова Стоичкова-Христова – детски учител

                  Александра Михайлова Цветкова – старши учител

Екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП:

Председател: Димитрина Йорданова Стоичкова- Христова – детски учител

   Членове:  Емилия Крекманова – логопед от

                     Ана Филипова – психолог от

                     Гергана Владимирова – ресурсен учител от                       

Joomla SEF URLs by Artio