Сградата на Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова”, град Рила е открита на 27 декември 1973 г.  Тя е единствената детска градина  на територията на Община Рила. В нея могат да се обучават, възпитават, социализират и отглеждат 114 деца.

 

Детска градина „Д-р Тодора Миладинова”, град Рила – привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

 

Детската градина е предпочитана среда за отглеждане, социализиране, възпитаване и обучение на деца от 10 месечна възраст до постъпване в първи клас, където се гарантира умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие на всяко дете.

 

В детската градина се извършва качествено задължително предучилищно възпитание в подготвителни групи, една и две години преди постъпване в първи клас.

 

В детската градина работи ерудиран, квалифициран педагогически екип, способен да осъществява качествено предучилищно образование с всички деца. Екип от високоотговорни личности проявяващи толерантност, творческо мислене и отговорност.

 

Детска градина „Д-р Тодора Миладинова”, град Рила е институция, в която работят хора,  които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно ниво и са удовлетворени от работата си.

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio